Murerentreprise af villa Marsvej 22

Murerentreprise af 210 m2 fuldmuret villa. Levering og montering af indervægge og ydervægge.