Esbjerg ting- og arresthus renovering af bevaringsværdig ejendom indvendig

Ries og Pedersen ApS udfører alle renoveringsopgaver både som underleverandør og i totalentrepriser.

Ophugning af gammelt kældergulv og støbning af nye terrændæk.

Ophugning af afretningslag på eksisterende cementgulv og lægning af ny terazzo.

Nedrivning af murværk og opmuring af nyt samt reetablering af murværk.

Nedrivning og genetablering af puds på indvendige vægge og lofter.

Afrensning og kalkning på alle vægoverflader.