Blåvandhuk Fyr, renovering og istandsættelse, indvendig

Blåvandshuk Fyr er opført omkring 1888 og fyret er fredet, Ries og Pedersen har i samarbejde med Varde Kommune gennemført en nænsom og grundig, indvendig renovering af Blåvandshuk Fyr. Restaureringen og istandsættelsen omfatter, fjernelse af plastikmaling, reparation af vægge, filtsning og kalkning af vægge. Istandsættelse af trappen og renovering af elinstallationer.

Der er brugt  miljørigtige og nænsomme materialer,jævnfør, Slots- og Kulturstyrelsesns information om bygningsbevaring.